Metody pracy

Dążymy do harmonijnego rozwoju każdego dziecka poprzez wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania , idei, teorii, w szczególności: Carla Orffa, Marii Montesorii, Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Weroniki Sherborne, Celestyna Freineta, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz innych wynikających z predyspozycji dzieci.