Oferta

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

  • rzetelną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku
  • bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
  • doświadczoną i stale doskonalącą własny warsztat pracy kadrę pedagogiczną
  • przebywanie w estetycznych pomieszczeniach, w spokojnym i zdrowym otoczeniu

 

OFERUJEMY:

  • ciekawe zajęcia obowiązkowe i dodatkowe
  • wspomaganie rodziców w procesie wychowania i kształcenia dziecka
  • bogatą ofertę współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym
  • fachową opiekę nad dzieckiem
  • smaczną, zdrową, domową kuchnię