O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Olsztynie kształci dzieci na mądrych, dociekliwych i twórczych ludzi, zdolnych do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy.

W naszym przedszkolu

  1. Tworzymy warunki do rozwoju optymizmu, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji każdego dziecka.
  2. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
  3. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
  4. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
  5. Wspomagamy rodziców w wychowaniu optymistycznego dziecka.

 

Rozumny i skuteczny wychowawca i rodzic nie hamuje dążeń poznawczych dziecka. Zapewnia mu środowisko o bogatych i różnorodnych możliwościach, a także, co jest najistotniejsze, uczy empirycznie badać świat.

„Dziecko to motyl, nad spienionym potokiem życia,

jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu,

hartować, a nie niszczyć skrzydeł”.

J. Korczak

 

W każdym dziecku tkwi odkrywca, badacz, poszukiwacz.

Ciekawość dziecka nie zna granic.

 

„Powiedz mi, a zapomnę

pokaż, a zapamiętam

pozwól wziąć udział, a zrozumiem”.

Konfucjusz

 

Empiryczne (oparte na do doświadczeniu) poznawanie świata pozwala dziecku aktywnie badać otaczającą je rzeczywistość wszystkimi zmysłami i przy użyciu narzędzi dostarczonych przez nauczycieli i rodziców.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola wychodzi naprzeciw potrzebom i założeniom współczesnej edukacji i stanowi źródło inspiracji w planowaniu zadań przedszkola na rzecz rozwoju dziecka i jego przyszłości.

Uznając, że "... każde dziecko ma indywidualną drogę swojego rozwoju, nie można hamować rozwoju jednego dla zrównania go z innymi, lub też odwrotnie, należy jedynie wspomagać dziecko w jego wysiłkach, stwarzać takie warunki, w których potencjał dziecka nie zostałby zmarnowany". (R. Więckowski, Pedagogika współczesna ).

 

"Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem.
Każdy ma swój czas i porę".

K. Datkun-Czerniak

 

"Wychowawca w pracy z dziećmi powinien być ogrodnikiem.
W każdym bowiem ogrodzie, o który się dba i pielęgnuje, wszystkie rośliny i kwiaty pojawiają się w swoim czasie.
Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić róży w lilię. Będąc bowiem znawcą swych roślin i kwiatów wie, że pewne z nich mają potrzebę rozpościerania się, inne zaś kwitną w pełnym słońcu, a są i takie, które preferują cień. Ogrodnik zachwyca się każdą rośliną. Nie wyciąga on roślin po to, by rosły. Pozostawia to działaniom czasu, światła, słońca i wody, troszcząc się jedynie o zaspokojenie wszystkich potrzeb rosnącej rośliny."

Lucie Ryan