Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.15 „Dobrze być w przedszkolu”

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Praca obserwacyjna, kompensacyjno-wyrównawcza, stymulująca - indywidualna lub w małych zespołach. Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.15 – 8.30 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Zabawy muzyczno-ruchowe.

Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 „Małe co nieco dla brzuszka”

Śniadanie.

9.00 – 10.30 „Poszukujemy, odkrywamy, poznajemy i uczymy się”

Zintegrowana działalność edukacyjna wspomagająca rozwój dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.

Zajęcia i zabawy edukacyjne kierowane przez nauczycielkę.

Poznawanie wierszy, piosenek, tańców, technik plastyczno-konstrukcyjnych.

10.30 – 11.15 „Ruch to zdrowie”

Spacery, wycieczki z celem dydaktycznym lub rekreacyjnym, obserwacje.

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę, zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali (w zależności od pogody).

11.15 – 11.30 „Pora myć ręce”

Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 „Coś dla brzuszka”

Obiad.

12.00 – 14.00 „W świecie bajek”

Odpoczynek, relaks, słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek. Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 – 14.20 „Małe co nieco dla brzuszka”

Podwieczorek.

14.20 – 15.30 „Trening czyni mistrza”

Zabawy i gry dydaktyczne, działalność edukacyjna o charakterze wyrównawczym, stymulującym – rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie zainteresowań, niwelowanie lub zmniejszanie trudności. Aktywność własna dzieci, zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.

15.30 – 16.30 „Pora do domu, do zobaczenia jutro”

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowane są od 7.00 – 12.00